baner
   Strona Główna
Lista osób zakwalifikowanych na I Kujawsko – Pomorskie Forum Pomocy Społecznej
piątek, 02 grudnia 2016 12:42

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu zakończył rekrutację na I Kujawsko – Pomorskie Forum Pomocy Społecznej, które odbędzie się 7 grudnia 2016r. o godz. 10.00 w Hotelu Filmar w Toruniu.

Więcej…
 
Lista osób zakwalifikowanych na kurs specjalistyczny „Trening Zastępowania Agresji"
środa, 30 listopada 2016 14:54

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu zakończył rekrutację na kurs specjalistyczny Trening Zastępowania Agresji, który skierowany jest do rodzin zastępczych, kadry prowadzącej rodzinne domy dziecka, dyrektorów placówek opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego z województwa kujawsko – pomorskiego. Kurs realizowany jest w ramach projektu partnerskiego, pn. „Rodzina w Centrum” w ramach Osi Priorytetowej 9 Solidarne społeczeństwo, Działania 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałania 9.3.2 Rozwój usług społecznych w ramach części RPO WKP 2014-2020 współfinansowanej z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Więcej…
 
Spotkania sieciujące spółdzielnie socjalne w subregionach
środa, 30 listopada 2016 14:21

Spotkaniem w dniu 24 listopada 2016 r. w siedzibie Spółdzielni Socjalnej „Twoje smaki” w Inowrocławiu Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu, jako koordynator systemu ekonomii społecznej w województwie kujawsko-pomorskim, zakończył cykl spotkań sieciujących spółdzielnie socjalne z terenu województwa kujawsko-pomorskiego.

Więcej…
 
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w ramach Zapytania ofertowego nr 3/2016
poniedziałek, 28 listopada 2016 14:17

W związku z Zapytaniem ofertowym nr 3/2016 z dnia 15 listopada 2016 r. dotyczącym zatrudnienia na stanowisku socjoterapeuty dla osób w wieku od 13 do 21 lat będących uczestnikami projektu „Trampolina” współfinasowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 9 Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.2 Włączenie społeczne, Poddziałanie 9.2.2 Aktywne włączenie młodzieży objętej sądowym środkiem wychowawczym lub poprawczym, Zamawiający informuje, że dokonał wyboru wykonawców ww. usługi.

Więcej…
 
Pomoc dla osób bezdomnych Zima 2016/2017
piątek, 25 listopada 2016 11:56

Zapraszamy do zapoznania się z materiałami powstałymi w ramach Projektu informacyjnego na temat miejsc udzielania pomocy osobom bezdomnym w województwie kujawsko – pomorskim Zima 2016/2017.

Więcej…
 
MIĘDZYNARODOWE FORUM EKONOMII SPOŁECZNEJ
środa, 23 listopada 2016 15:05

Zapraszamy do udziału w konferencji pn. „Siła współpracy”, która odbędzie się w dniu 8 grudnia 2016 roku w ramach Międzynarodowego Forum Ekonomii Społecznej.

Więcej…
 
Życzenia
poniedziałek, 21 listopada 2016 08:48

Z okazji święta Pracowników Socjalnych

wszystkim pracownikom pomocy społecznej

dużo zdrowia, wytrwałości, sukcesów zawodowych

oraz poczucia satysfakcji z wykonywanej pracy

życzy

Dyrektor

Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej

w Toruniu

 
WSPÓLNE DZIAŁANIA NA RZECZ RODZIN – SPOTKANIA W POWIATACH REGIONU
wtorek, 15 listopada 2016 16:11

Trwają w regionie spotkania doradcze dotyczące działań podejmowanych przez jednostki organizacyjne pomocy społecznej na rzecz wsparcia rodzin przeżywających trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych oraz rodzin zastępczych w województwie kujawsko-pomorskim.

Więcej…
 
ZAPYTANIE OFERTOWE nr 3/2016
wtorek, 15 listopada 2016 15:23

dotyczące złożenia oferty na stanowisko socjoterapeuty dla osób w wieku od 13 do 21 lat, wobec których zastosowano środki zapobiegania i zwalczania demoralizacji i przestępczości zgodnie z Ustawą z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich będących uczestnikami projektu „Trampolina” współfinasowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 9 Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.2 Włączenie społeczne, Poddziałanie 9.2.2 Aktywne włączenie młodzieży objętej sądowym środkiem wychowawczym lub poprawczym

Więcej…
 
Apel Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej do władz samorządowych
środa, 09 listopada 2016 15:16

Minister Elżbieta Rafalska zwróciła się do władz samorządowych z apelem o identyfikację placówek, w których mogą przebywać osoby wymagające całodobowej opieki, a co do których zachodzi podejrzenie, że działają nielegalnie tj. bez wymaganych prawem zezwoleń.

Do pobrania

 
<< pierwsza < poprzednia  1  2  3  4  5  6  7  8  9 następna > ostatnia >>

Strona 1 z 9