Wróć do listyFundacja Rozwoju Osób Niepełnosprawnych „POMAGAM”

:

Fundacja Rozwoju Osób Niepełnosprawnych "Pomagam" powstała 17 maja 2017 roku z inicjatywy Fundatora - Miłosza Licznerskiego. Fundacja prowadzi Niepubliczne Przedszkole Terapeutyczne „ADAŚ”, które mieści się w budynku Zespołu Szkolno -  Przedszkolnego  w Gałczewie Przedszkole jest wyposażone i przystosowane do potrzeb dzieci niepełnosprawnych ze wsparciem dla rodzin. Oferuje opiekę nad dziećmi w wieku od 2,5 do ukończenia 9 lat, z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego wydanym przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną. W przedszkolu działają trzy oddziały dla dzieci: ze spektrum autyzmu, zespołem Aspergera z niepełnosprawnością intelektualną, ruchową z niepełnosprawnością sprzężoną. Oprócz opieki dziennej przedszkole zapewnia popołudniowe  zajęcia specjalistyczne – rewalidacyjne i socjoterapeutyczne. Obejmują one m.in. rehabilitację ruchową, terapię logopedyczną, psychologiczną, muzykoterapię, dogoterapię. Przedszkole „ADAŚ” to miejsce w którym dzieci uczą się jak żyć, jak postępować, patrzeć, odczuwać, myśleć, marzyć i tworzyć lepszy świat.

Podmiot uzyskał certyfikat „Zakup Prospołeczny” na niepubliczne przedszkole terapeutyczne dla dzieci w wieku 3 -9 lat z niepełnosprawnościami

Adres e-mail: pomagamg-d@wp.pl

Adres:

Antoniewo 25, 87-400 Antoniewo

Telefon:

697 178 582