Wróć do listySpółdzielnia Socjalna Koronowianka

:

Spółdzielnia Socjalna Koronowianka powstała w marcu 2014 roku. Tworzą ją dwa podmioty prawne: Gmina Koronowo i Powiat Bydgoski. Celem spółdzielni socjalnej jest przywrócenie, reintegracja na rynek pracy osób zagrożonych wykluczeniem społecznym , osób o niskiej zatrudnialności oraz umożliwienie osobom bezrobotnym aktywizacji zawodowej. W ramach swojej działalności Spółdzielnia realizuje m.in. następujące usługi: pielęgnacja terenów zielonych, drobne prace remontowe i malowanie pomieszczeń, obsługa parkingów,prace porządkowe w terenie i na posesjach oraz prace związane z utrzymaniem dróg w okresie letnim i zimowym. Spółdzielnia posiada w swojej ofercie również usługi opiekuńcze dla osób starszych i niepełnosprawnych, potrzebujących pomocy w organizacji życia codziennego. Oferowana jest  pomoc w codziennych czynnościach takich jak: sprzątanie mieszkania, wynoszenie śmieci, przynoszenie lub przygotowanie posiłków, karmienie czy zrobienie zakupów.

Znakiem „Zakup prospołeczny” wyróżniona została usługa związana z obsługą miejsc parkingowych, usługi pielęgnacji i utrzymania zieleni oraz usługi brukarskie. W 2018 roku podmiot otrzymał również certyfikat na usługi pomocy społecznej bez zakwaterowania dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych  w organizacji życia codziennego.

Adres e-mail: koronowianka@koronowo.pl

Adres:

Szosa Kotomierska 3; 86-010 Koronowo

Telefon:

52 330 35 29