W dniach 10-11 kwietnia br. w Licheniu odbyło się po raz drugi Ogólnopolskie Spotkanie Organizatorów Rodzinnej Pieczy Zastępczej i Jednostek Samorządu Terytorialnego pn. „Kierunek Dziecko”, organizowane przez Fundację Przyjaciółka, Koalicję na rzecz Rodzinnej Opieki Zastępczej, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Koninie i Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu.

W kwietniu br. 15 uczestników rozpoczęło 70 godzinny specjalistyczny kurs pn. „Trening Skoncentrowany na Rozwiązaniach”. Rodziny zastępcze poznają sposoby pracy z dzieckiem,  skupiające się na zachowaniach, przynoszących korzystny z perspektywy dziecka efekt. Trzy zjazdy dwudniowe będą trwać od kwietnia do czerwca 2019r.