Za nami VIII Kujawsko-Pomorskie Forum Polityki Społecznej.

Pierwszego dnia  Forum tematem debaty były przede wszystkim zakładane zmiany w polityce społecznej w naszym kraju w oparciu o ogólnopolską diagnozę w zakresie deinstytucjonalizacji usług społecznych, przeprowadzoną na zlecenie ROPS przez ekspertów z Uczelni Korczaka.

Już po raz ósmy zapraszamy Państwa na Kujawsko-Pomorskie Forum Polityki Społecznej, które odbędzie się w dniach 8-9 listopada br. Poniżej więcej informacji odnośnie wydarzenia.

Startuje pierwsza ogólnopolska kampania "Już Jesteś?" promująca rodzicielstwo zastępcze w Polsce.

Trwają kursy dla dzieci i młodzieży w ramach projektu Rodzina w Centrum 3.

Projekt „Rodzina w Centrum 3” kieruje swój szeroki wachlarz wsparcia do rodzin i dzieci z rodzin zastępczych i z problemami opiekuńczo-wychowawczymi . Beneficjenci projektu korzystają m.in. z różnego rodzaju poradnictwa specjalistycznego, mediacji, superwizji rodzin, terapii dla rodzin, zajęć profilaktyczno-wychowawczych oraz wsparcia wielu specjalistów, w tym m.in. logopedy, psychologa czy pedagoga.

ROPS w Toruniu kontynuuje w ramach projektu Rodzina w Centrum 3 organizację szkoleń i kursu dla rodzin zastępczych, kadry rodzinnych domów dziecka i dyrektorów placówek opiekuńczo wychowawczych typu rodzinnego z województwa kujawsko pomorskiego, których celem jest poszerzenie wiedzy oraz nabycie kompetencji i umiejętności służących profesjonalizacji pracy rodzin zastępczych z dziećmi umieszczonymi pod ich skrzydłami.

Wczoraj odbyła się konferencja ”Rodzic na zastępstwo-miłość na zawsze”, której towarzyszyła Gala Rodzicielstwa Zastępczego.

Przedstawiamy naszych prelegentów na Kujawsko-Pomorskie Obchody Dnia Rodzicielstwa Zastępczego w dniu 13 czerwca 2023r.

Już 13 czerwca spotykamy się na konferencji w Toruniu pn. „Rodzic na zastępstwo-miłość na zawsze”, która jest elementem Kujawsko-Pomorskich Obchodów Dnia Rodzicielstwa Zastępczego.

30 maja świętujemy Dzień Rodzicielstwa Zastępczego. Na terenie naszego województwa trwają już wydarzenia związane  z tym świętem. Ustanowione przez sejm w 2006 r. święto służyć ma przede wszystkim zwróceniu uwagi społeczeństwa na rolę rodziców zastępczych w systemie opieki nad osamotnionym z różnych powodów dzieckiem.