Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu zaprasza do uczestnictwa w warsztatach informacyjno-edukacyjnych dotyczących tworzenia lokalnych programów deinstytucjonalizacji (LPDI) dla gmin i powiatów województwa kujawsko-pomorskiego.

Warsztaty odbędą się w terminach 21-22 maja 2024r. oraz 19-20 czerwca 2024r. w Toruniu, Hotel Halo ul. Wola Zamkowa 16.

Warsztaty kierujemy do pracowników gmin i powiatów zainteresowanych  opracowaniem lokalnych planów deinstrytucjonalizacji usług społecznych. Podczas warsztatów uczestnicy zapoznają się m. in. z zagadnieniami dotyczącymi: procesu deinstytucjonalizacji usług społecznych, poznają elementy lokalnego planu deinstytucjonalizacji , w tym diagnozę, wyznaczanie kierunków rozwoju usług społecznych na szczeblu lokalnym, stan przygotowania kadr, w tym istniejących deficytów kadrowych i kompetencyjnych, system monitorowania realizacji planu (wskaźniki i ich kontrola), działania partycypacyjne w tworzeniu planu.

 

Warsztaty są bezpłatne, organizator pokrywa koszty warsztatów oraz noclegu i wyżywienia. Nie pokrywamy kosztów dojazdu na warsztaty.

 

Zgłoszenia prosimy składać za pośrednictwem arkusza rekrutacyjnego:  https://forms.gle/JcmLWAr9SVTrRY2u5  do dnia 14 maja 2024r. do godz. 16.00.  Liczba miejsc ograniczona.

 

W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt z biurem projektu: 56 6571478 Anna Buczyńska

 

Pliki do pobrania:

Ramowy regulamin uczestnictwa w projekcie pn. „Koordynacja spójnej polityki społecznej Kujaw i Pomorza” [pdf, 620KB]

Załącznik nr 1. Dane instytucji [pdf, 561KB]

Załącznik nr 2. Dane uczestnika projektu [pdf, 632KB]

Ramowy program warsztatów [pdf, 288KB]