W dniach 6-10 maja 2019 roku odbyła się wizyta studyjna do Styrii (partnerskiego dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego regionu Austrii), w ramach której członkowie Wojewódzkiej Rady ds. Bezdomności i Wykluczenia Mieszkaniowego zapoznawali się z lokalnymi działaniami i rozwiązaniami skierowanymi do osób bezdomnych, ubogich i w trudnej sytuacji społeczno-materialnej.

Mieszkanie to fundament funkcjonowania rodziny, najmniejszej komórki społeczności lokalnej. Mieszkanie zaspakaja wiele potrzeb: poprawia jakość życia, zwiększa motywację do działania, zmniejsza frustrację, wzmacnia rozwój społeczny i intelektualny, zwiększa poczucie bezpieczeństwa. Ma pozytywny wpływ na podejmowanie decyzji o posiadaniu dzieci i ich wychowywaniu. Wspiera rozwój społeczny, oraz zrównoważone społeczeństwo. Zmniejsza wykluczenie, dysproporcje i rozwarstwienie społeczne.

Siostry Albertynki do pracy wśród ludzi ubogich w Bydgoszczy zostały zaproszone 23 lata temu (w 1993 roku). Zamieszkały w domu przy ul. Koronowskiej 14, gdzie część pomieszczeń (we wrześniu 1994 roku) zagospodarowały na stołówkę dla ludzi znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej. Ze względu na rosnące potrzeby obecnie dla prowadzenia posługi dodatkowo udostępniano pomieszczenia przylegające do stołówki, znajdujące się na parterze domu.