Rozpoczynamy nabór dzieci i młodzieży z województwa kujawsko-pomorskiego do projektu pn. „Trampolina 4 – etap I”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Plus!

Rekrutacja uczestników Młodzieżowych Centrów, czyli miejsc świadczenia konsultacji specjalistycznych, poradnictwa, zajęć animacyjnych, kompensacyjnych, edukacyjnych utworzonych w ramach Projektu, potrwa dwa tygodnie, do 20.05.2024 r. do godziny 12.00.

Projekt uwzględnia także wsparcie otoczenia uczestników, czyli rodziców/ opiekunów prawnych uczestników Projektu!