Ruszył projekt „Trampolina”. W dniu 16 listopada 2016 r. Zarząd Województwa kujawsko-pomorskiego przyjął Uchwałę w sprawie dofinansowania projektu „Trampolina”. Projekt będzie realizowany przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu w partnerstwie z 6 partnerami z terenu województwa kujawsko-pomorskiego reprezentujących dwa sektory: Stowarzyszenie Wsparcia Społecznego ADITUS z Włocławka oraz 5 publicznych placówek systemu oświaty tj. Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy we Włocławku, Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Samostrzelu, Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Strzelnie, Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Szerzawach, Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Bielicach. województwa kujawsko-pomorskiego. Łącznie projekt obejmie ponad 400 uczestników objętych nadzorem kuratorskim/środkiem wychowawczym oraz 140 uczestników z MOW/MOS, a także 80 uczestników reprezentujących grupę rodziców lub opiekunów.

 

Stowarzyszenie Wsparcia Społecznego „ADITUS” z siedzibą we Włocławku

GMINA MIASTO WŁOCŁAWEK:

Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy z siedzibą we Włocławku

POWIAT NAKIELSKI:

Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy z siedzibą w Samostrzelu

POWIAT MOGILEŃSKI:

Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy dla Chłopców im. Św. Jana Bosko z siedzibą w Strzelnie
Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii z siedzibą w Szerzawach
Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy dla Chłopców upośledzonych umysłowo w stopniu lekkim z siedzibą w Bielicach