Ruszył projekt „Rodzina w Centrum”. 12 października 2016 r. Zarząd Województwa kujawsko-pomorskiego przyjął Uchwałę w sprawie dofinansowania projektu „Rodzina w Centrum”. Projekt będzie realizowany przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu w partnerstwie z 23 partnerami: 19 powiatowymi centrami pomocy rodzinie oraz 4 ośrodkami pomocy społecznej województwa kujawsko-pomorskiego. Łącznie projekt obejmie ponad 3000 uczestników.