Do góry

Aktywna Mama, aktywny Tata - edycja II

Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka/dzieci

 

Oświadczenie o doświadczeniu poniżej 6 miesięcy stażu pracy

 

Oświadczenie o korzystaniu z pomocy społecznej

 

Oświadczenie o zatrudnieniu współmałżonka

 

UMOWA UAKTYWNIAJĄCA

 

Rezygnacja z uczestnictwa w Projekcie „Aktywna Mama, aktywny Tata”

 

RACHUNEK DO UMOWY UAKTYWNIAJĄCEJ

 

Oświadczenie o zmianach sytuacyjnych Uczestnika/czki Projektu

 

Oświadczenie o statusie osoby bezrobotnej

 

Oświadczenie o zatrudnieniu

 

Oświadczenie o przebywaniu na urlopie

 

Oświadczenie o kwalifikacjach, kompetencjach i doświadczeniu zawodowym

 

Oświadczenie o niekorzystaniu ze wsparcia w ramach programu „MALUCH +” oraz projektów w ramach poddziałania 8.4.1 Wsparcie zatrudnienia osób pełniących funkcje opiekuńcze, 8.4.2 Rozwój usług opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, 8.4.3 Rozwój usług opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w ramach ZIT

 
 
 
Powered by Phoca Download