GRANTY NA DOPŁATY DO WYNAGRODZENIA

DLA PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH

 

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW

 

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu zaprasza do składania wniosków na granty w ramach projektu pt. "Wsparcie osób starszych i kadry świadczącej usługi społeczne w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się COVID-19, łagodzenia jego skutków na terenie województwa kujawsko-pomorskiego”.

 

Cel projektu: Podjęcie działań minimalizujących w jak największym stopniu skutki covid-19 oraz ograniczających rozprzestrzenianie się wirusa na terenie województwa kujawsko-pomorskiego w okresie od 1.03.2020 do 30.06.2021 r.

Oś priorytetowa: RPKP.09.00.00 Solidarne społeczeństwo

Działanie: RPKP.09.03.00 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych

Poddziałanie: RPKP.09.03.02 Rozwój usług społecznych

 

I. NA CO MOŻNA OTRZYMAĆ GRANT?

Na dopłaty do wynagrodzenia dla pracowników placówek opiekuńczo-wychowawczych, działających na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, w związku z wykonywaniem przez nich pracy w warunkach epidemicznych, obciążonej dużym ryzykiem zachorowania.

 

II. WYSOKOŚĆ DOPŁATY DO WYNAGRODZENIA

Maksymalna wysokość dopłaty do wynagrodzenia na 1 etat miesięcznie wynosi 1.000,00 zł brutto wraz z kosztami ponoszonymi przez pracodawcę oraz zgodnie z właściwymi przepisami prawa krajowego. Okres dopłaty za 3 miesiące, wybrane w okresie od stycznia do maja 2021 r.

  

III. KTO MOŻE ZŁOŻYĆ WNIOSEK?

O grant mogą się ubiegać podmioty prowadzące placówki opiekuńczo-wychowawcze na terenie województwa kujawsko-pomorskiego tj. organizacje pozarządowe, kościelne osoby prawne, inne osoby prawne, zgodnie z rejestrem prowadzonym przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego (załącznik nr 5).

Z możliwości ubiegania się o grant wyłączone są jednostki samorządu terytorialnego, które w ramach zawartego Partnerstwa we wniosku o dofinansowanie projektu pt. "Wsparcie osób starszych i kadry świadczącej usługi społeczne w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się COVID-19, łagodzenia jego skutków na terenie województwa kujawsko-pomorskiego” otrzymają środki na wsparcie za pośrednictwem swoich organów prowadzących.

  

IV. TERMINY SKŁADANIA WNIOSKU

Przed złożeniem wniosku należy zapoznać się z Regulaminem przyznawania grantu, który jest załącznikiem nr 1 do niniejszego ogłoszenia

Termin składania wniosków: od 18.03.2021 r. do 09.04.2021 r.

Nabór ma charakter otwarty. Wnioski ocenianie będą na bieżąco według kolejności wpływu.

 

V. SPOSÓB SKŁADANIA WNIOSKU

Wniosek o przyznanie grantu należy pobrać ze strony www.rops.torun.pl/ (zakładka GRANTY COVID-19 / Dopłaty do wynagrodzeń dla POW), wypełnić i złożyć:

  • w sposób elektroniczny w wersji edytowalnej (nie PDF) za pośrednictwem ePUAP epup.gov.pl podpisując podpisem zaufanym lub podpisem kwalifikowanym,

lub

  • w formie papierowej na adres: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej, ul. Bartkiewiczówny 93, 87-100 Toruń (wcześniej ten sam podpisany dokument należy zeskanować do wersji .pdf i wraz z wersją edytowalną przesłać na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.).

 

VI. PYTANIA I ODPOWIEDZI DOTYCZĄCE NABORU

Dodatkowe informacje na temat naboru wniosków można uzyskać u Grantodawcy.

Osoby do kontaktu:

  1. Anna Nowicka, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel. 571 293 185
  2. Krystyna Nicewicz, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

 

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu zastrzega sobie możliwość zamknięcia naboru w dowolnym momencie bez rozstrzygnięcia. W takim przypadku Wnioskodawcom nie przysługują żadne roszczenia z tytułu przygotowania i złożenia wniosków.

 

 

Pliki do pobrania: