CEL PROJEKTU

Celem projektu jest poprawa jakości usług świadczonych na rzecz osób z otępieniem poprzez rozwój kompleksowej sieci wsparcia – skoordynowanego leczenia, opieki środowiskowej oraz aktywizacji społecznej.

DZIAŁANIA

W ramach projektu zakłada się:

 • funkcjonowanie centrum ŚCOPO delegującego mobilny zespół specjalistów ŚCOPO (pielęgniarka, lekarz, psycholog, fizjoterapeuta czy terapeuta zajęciowy), który będzie udzielał świadczeń dostosowanych do potrzeb pacjenta i jego rodziny w miejscu zamieszkania;
 • powstanie zintegrowanej opieki medycznej, poprzez nawiązanie ścisłej współpracy z placówkami POZ i innymi placówkami medycznymi;
 • powstanie zintegrowanego systemu wsparcia osób z otępieniem i ich rodzin, poprzez nawiązanie ścisłej współpracy pomiędzy jednostkami opieki zdrowotnej, ośrodkami kultury i ośrodkami pomocy społecznej, który zapewni szybką opiekę medyczną, pomoc socjalną i pozwoli na zmniejszenie izolacji społecznej chorych i ich opiekunów;
 • stworzenie platformy teleopieki, która umożliwi stały kontakt rodzin z centrum ŚCOPO tj. ze specjalistami, a tym samym pozwoli na szybką interwencję w sytuacjach problemowych i zapobiegnie nasilaniu się problemów medycznych i psychologicznych;
 • szkolenia dla kadr medycznych i innych specjalistów z zakresu psychogeriatrii (lekarze, pielęgniarki, psycholodzy, fizjoterapeuci, terapeuci zajęciowi, opiekunowie zawodowi);
 • prowadzenia edukacji rodzin pacjentów w zakresie prawidłowej opieki, pielęgnacji i aktywizacji chorych na choroby otępienne;
 • prowadzenie działań świadomościowych dotyczących problematyki chorób otępiennych, zwiększających tolerancję i wrażliwość na potrzeby tej grupy chorych;
 • prowadzenie działań aktywizujących chorych i opiekunów przez ośrodki kultury.

W ramach projektu ww. pomocą zostanie objętych 200 osób z chorobami otępiennymi i 300 opiekunów chorych z miasta Bydgoszczy i powiatu sępoleńskiego. Szkoleniami specjalistycznymi zostanie objętych ok. 400 osób. 

Start innowacyjnego projektu we wrześniu 2017 r.

Projekt potrwa do 31 grudnia 2019 r.

 

EFEKTY

Efektem projektu będzie poprawa jakości życia chorych na chorobę Alzheimera lub inne otępienia
i ich rodzin w miejscu zamieszkania poprzez wykorzystanie innowacyjnego i zintegrowanego modelu opieki środowiskowej realizowanego przez ŚCOPO.

 

PROJEKT PN. KUJAWSKO-POMORSKIE ŚRODOWISKOWE CENTRUM OPIEKI PSYCHOGERIATRYCZNEJ W OTĘPIENIACH (ŚCOPO)

Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój - Działanie 4.1 Innowacje społeczne.

Całkowita wartość projektu: 4 229 621,80 zł

Dofinansowanie projektu z UE: 3 988 110,39 zł

 

BENEFICJENCI PROJEKTU:

 • Pallmed Sp. z o.o. w Bydgoszczy – Lider Projektu
 • Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu
 • Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. Antoniego Jurasza w Bydgoszczy
 • Szpital Uniwersytecki nr 2 im. dr. Jana Biziela w Bydgoszczy
 • Bydgoskie Stowarzyszenie Opieki Nad Chorymi Z Otępieniem Typu Alzheimerowskiego
 • Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bydgoszczy
 • Stowarzyszenie Wspierania Osób Niepełnosprawnych w Gołuszycach
 • Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy
 • Przychodnia Medycyny Rodzinnej NOWY FORDON Sp. z o.o. w Bydgoszczy
 • Gminna Przychodnia w Osielsku
 • Przychodnia Przyjazna Sp. z o. o. w Bydgoszczy
 • Bydgoska Medyczna Przychodnia „CENTRUM” Sp. z o.o.
 • Krzysztof Buczkowski - Praktyka Lekarza Rodzinnego w Bydgoszczy
 • Parafia p.w. Ducha Świętego w Bydgoszczy
 • Stowarzyszenie Bydgoska Pomoc Społeczna
 • Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Więcborku
 • Ośrodek Pomocy Społecznej w Sępólnie Krajeńskim
 • „DOKTÓR” Sp. z o.o. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sępólnie Krajeńskim
 • NOVUM-MED Sp. z o.o. w Więcborku
 • Centrum Kultury i Sztuki w Sępólnie Krajeńskim
 • Med-Ars Sp. z o.o. w Bydgoszczy
 • Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Więcborku