Departament Zarządzania Funduszami Europejskimi dla Kujaw i Pomorza zachęca do składania wniosków w ramach poniższych naborów:

1.Dla podmiotu, który następnie wyłoni NGO/PES zainteresowane wypracowaniem, przetestowaniem i wdrożeniem, we współpracy z podmiotami z zagranicy, nowego modelowego rozwiązania w zakresie turystyki wytchnieniowej.

Tryb naboru: niekonkurencyjny

Termin naboru: 6 – 20 maja 2024 r.

 

2.W ramach programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027, Działanie 01.01 Współpraca ponadnarodowa planowany jest nabór na projekty dotyczące wypracowania, przetestowania i wdrożenia nowych rozwiązań, we współpracy z podmiotami z zagranicy, w obszarze  zapewniania usług przez samorządy dla osób starszych.

Planowane jest upowszechnianie działań:

- mających na celu zapewnienie usług opiekuńczych dla osób starszych potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu (zgodność z zasadą deinstytucjonalizacji),

- dotyczących zachęcania i przygotowywania do podjęcia lub utrzymania aktywności połączonej z zarobkowaniem przez osoby starsze.

Tryb naboru: konkurencyjny

Termin naboru: 7-17 czerwca 2024 r.

 

Zachęcamy do śledzenia strony z naborami w ramach programu FERS 2021-2027 oraz aplikowania w naborach, co stanowi szansę na umiędzynarodowienie realizowanych przez Państwa działań, również współfinansowanych ze środków programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza na lata 2021-2027.

 

#FunduszeUE #FunduszeEuropejskie