młoda kobieta siedząca na kanapie pracuje na laptopie

Miło nam poinformować, że uruchomiliśmy nowy portal internetowy będący wyszukiwarką usług społecznych realizowanych na terenie naszego województwa.

W związku z kryterium dostępu w ramach naborów ze środków programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027 dot. współpracy z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Toruniu w zakresie zgłaszania realizowanych usług udostępniamy beneficjentom platformę – Regionalną Bazę Usług Społecznych, gdzie mogą zgłaszać wszelkie usługi zaplanowane i realizowane w projektach.

RBUS jest narzędziem kierowanym także do mieszkańców naszego województwa. Jej głównym celem jest zapewnienie potencjalnym usługobiorcom dostępu do rzetelnych i aktualnych informacji o oferowanych usługach społecznych dostępnych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, realizowanych w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021- 2027.

Zachęcamy beneficjentów środków z FEdKiP 2021-2027 do regularnego aktualizowania naszej bazy, natomiast usługobiorców do korzystania zarówno z treści zamieszczonych na stronie, jak i z usług oferowanych przez różne podmioty.

Baza dostępna pod http://rbus.rops.torun.pl/

Regionalna Baza Usług Społecznych utworzona w ramach projektu pn. „Koordynacja spójnej polityki społecznej Kujaw i Pomorza” w ramach Działania 04.13 Wysokiej jakości system włączenia społecznego Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego na lata 2021 – 2027. Projekt realizowany od 01.11.2023 r. do 31.12.2028 r.

 

Grafika: https://www.canva.com/pl_pl/szablony/EAFG2auX_ME-zielony-czarny-oprogramowanie-biznesowa-strona-internetowa/