Dzisiaj  spotykamy się na konferencji pn. „Rodzic na zastępstwo-miłość na zawsze”, która jest elementem Kujawsko-Pomorskich Obchodów Dnia Rodzicielstwa Zastępczego.

Jest to szczególna okazja do  uhonorowania rodzin zastępczych i podziękowania im za trud wychowania i opieki nad powierzonymi dziećmi oraz zapewnienie im spokojnego i szczęśliwego dzieciństwa.  Wydarzenie jest organizowane cyklicznie w ramach Kujawsko-Pomorskich Obchodów Dnia Rodzicielstwa Zastępczego, ma na celu uczczenie święta, jakim jest ustanowiony na 30 maja Dzień Rodzicielstwa Zastępczego oraz podkreślenie rangi i propagowanie idei rodzicielstwa zastępczego.

Z  rodzinami zastępczymi z naszego województwa spotkała się  Przewodnicząca Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego Pani Elżbieta Piniewska. W trakcie wydarzenia , podczas uroczystej Gali Rodzicielstwa Zastępczego, rodzice zastępczy otrzymali list z podziękowaniami od władz Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz misie, które są symbolem ciepła i bezpieczeństwa, jakie dzieci otrzymują od swoich rodziców zastępczych.  Każde dziecko potrzebuje miłości, spokojnego i bezpiecznego domu, chce czuć się potrzebne i akceptowane. Ciepłe słowa przekazała w liście dla rodzin Rzeczniczka Praw Dziecka – Pani Monika Horna-Cieślak.

W części plenarnej eksperci i specjaliści dyskutowali o problemach dzieci i młodzieży, wynikających z zagrożeń , jakie niesie współczesny świat. Nie zabrakło również rozmów o efektywności procesu usamodzielniania wychowanków pieczy zastępczej. W gronie zaproszonych ekspertów znaleźli się m.in.  Pani Katarzyna Wojciechowska, psychiatra dziecięcy, koordynator Oddziału Klinicznego Psychiatrii Młodzieży w Toruniu, Pan Bartłomiej Jojczyk -prezes Zarządu Fundacji Dobrych Inicjatyw w Warszawie oraz sędzia Ewa Zawacka - Przewodnicząca Wydziału Rodzinnego i Nieletnich Sądu Rejonowego w Toruniu.

Konferencja to również okazja do zaprezentowania założeń projektu -Rodzina w centrum Etap I . A także przedstawienia nowego logo projektu. To już 4 edycja projektu skierowanego do rodzin z województwa kujawsko-pomorskiego. Rodzina w centrum Etap I  to jeden z  kluczowych  projektów województwa kujawsko-pomorskiego, którego celem  jest stworzenie spójnego i zintegrowanego systemu wsparcia dla rodzin naturalnych i zastępczych poprzez rozwój usług wspierających i aktywizujących rodziny w środowisku lokalnym o charakterze profilaktyczno-edukacyjnym dla rodzin w województwie kujawsko-pomorskim. Podejmowane kompleksowe działania mają na celu wzmacnianie rodziny i systemu pieczy zastępczej poprzez zwiększenie dostępu do szerokiego wachlarza usług społecznych świadczonych w lokalnej społeczności.

Wydarzenie odbywa się pod patronatem Przewodniczącej Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego Pani Elżbiety Piniewskiej oraz Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego Pana Piotra Całbeckiego.

 

Przedsięwzięcie organizowane jest w ramach projektu „Rodzina w centrum Etap I” Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027, Oś Priorytetowa 08 Fundusze Europejskie na wsparcie w obszarze rynku pracy, edukacji i włączenia społecznego, Działanie FEKP.08.25 Usługi wsparcia rodziny i pieczy zastępczej.

 

Galeria zdjęć: