Wraz z początkiem czerwca, po zrekrutowaniu kadry i uczestników projektu pn. "Trampolina 4 - etap I", w 10 lokalizacjach w województwie kujawsko-pomorskim rozpoczęły działanie Młodzieżowe Centra, czyli miejsca świadczenia konsultacji specjalistycznych, zajęć animacyjnych, sportowych, kompensacyjnych i edukacyjnych.

Pierwsze dni w Młodzieżowych Centrach polegały na czynnościach zmierzających do integracji grup uczestników. Odbiorcami wsparcia w MC są dzieci i młodzież często nie znające się wcześniej, w zróżnicowanym wieku, więc podejmowano wszelkie aktywności pozwalające na zapoznanie się, współdziałanie, nawiązanie relacji, aby w kolejnych miesiącach wspólnie spędzony czas mijał w dobrej, wesołej atmosferze. Sprzyjały temu zwłaszcza zajęcia wspierające potencjały, np. artystyczne, takie jak lepienie w glinie, własnoręcznie przygotowywanie świec sojowych, czy też tworzenie skomplikowanych konstrukcji z klocków LEGO. Dużą popularnością cieszyły się także rozgrywki w gry planszowe.

Im więcej ciepłych dni, tym więcej zajęć na zewnątrz. Największe zainteresowanie wzbudzają obecnie alternatywne formy spędzania wolnego czasu, pozwalające na wyjścia i wyjazdy poza MC. Jak zawsze dużą atrakcją są wszelkie czynności, pozwalające wykazać się aktywnością, sprawnością fizyczną, w tym np. rywalizacja w paintballa, z której skorzystali m. in. uczestnicy z MC w Toruniu i MC w Brodnicy, wyjścia do parku linowego (MC Brodnica) lub wodnego (m. in. wszystkie trzy oddziały MC we Włocławku). Wśród alternatywnych form znajdują się także wyjścia do kina, teatru, czy muzeum. Uczestnicy z MC z Torunia spośród tej oferty wybrali wyjście na projekcję do toruńskiego planetarium oraz wizytę w Muzeum Żywego Piernika.

Z wyżej wymienionych form wsparcia mogą skorzystać wszyscy uczestnicy Projektu, czyli 15 osób z każdego MC. Zapewnienie dostępu do różnych usług oraz prezentowanie ciekawych form spędzania wolnego czasu ma wspierać dzieci i młodzież w kształtowaniu ich umiejętności społecznych oraz motywować do zachowania zgodnego z regułami życia społecznego.

 

 

Projekt "Trampolina 4 - etap I" współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027, Priorytet 8 Fundusze europejskie na wsparcie w obszarze rynku pracy, edukacji i włączenia społecznego, Działanie 08.25 Usługi wsparcia rodziny i pieczy zastępczej.

 

#FunduszeUE  #FunduszeEuropejskie

Galeria zdjęć: