Stowarzyszenie Czas Przestrzeń Tożsamość realizuje wspólnie z Biurem Osób Niepełnosprawnych, Ministerstwem Rodziny i Polityki Społecznej, Polską Organizacją Pracodawców Osób Niepełnosprawnych oraz Polskim Związkiem Głuchych projekt „Włączanie wyłączonych”.

Zbliżające się święta Bożego Narodzenia zdominowały treść zajęć oferowanych dla młodzieży w ramach projektu „Trampolina 3”.

Zapraszamy do zapoznania się z materiałami opracowanymi w ramach projektu informacyjnego na temat udzielania pomocy osobom bezdomnym w województwie kujawsko-pomorskim „Akcja Zima 2022/2023”.

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu zaprasza osoby niesamodzielne, potrzebujące wsparcia w codziennym funkcjonowaniu do projektu „Kujawsko-Pomorska Teleopieka” współfinansowanego ze środków EFS w ramach RPO WKP na lata 2014-2020.

Rękodzieło, catering świąteczny, zestawy prezentowe - to oferta podmiotów ekonomii społecznej z naszego województwa, które będą uczestniczyły w Targach Wystawienniczych „Boże Narodzenie 2022”.

grafika: Image by LEEROY Agency from Pixabay

  „Daleko od domu” – to rozmowy mające na celu przybliżyć społeczeństwu jak wygląda codzienność osób, które doświadczają kryzysu bezdomności i dlaczego nie powinnyśmy być obojętni na tę tematykę!

Od kilku dni w Urzędzie Marszałkowskim czynna jest wystawa produktów podmiotów ekonomii społecznej i przedsiębiorstw społecznych z województwa kujawsko-pomorskiego.

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej, obejmując pomocą osoby z niepełnosprawnościami z Ukrainy, nie zapomina o świętowaniu ważnych wydarzeń. W związku z tym mieszkańcy Punktu opieki chętnie wzięli udział m.in. w imprezie andrzejkowej oraz spotkaniu mikołajkowym.

Zarządzanie organizacją, administracja i księgowość oraz zarządzanie projektami i marketing – to najważniejsze moduły programu „Szkolimy NGO”, który będzie realizowany od połowy stycznia przyszłego roku.

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu zorganizował w dniach 22 – 23 listopada 2022 r.  w Toruniu, konferencję pn.„Z GŁOWĄ W CHMURACH CZY POD WIATR - CZYLI O WYZWANIACH DLA POLITYKI SPOŁECZNEJ”, która odbyła się w ramach VII Kujawsko-Pomorskiego Forum Pomocy Społecznej.