Szanowni Państwo!

Zapraszamy do zapoznania się z informacjami dotyczącymi infrastruktury pomocy i integracji społecznej w województwie kujawsko-pomorskim w 2023 roku.

Ogłoszenie Dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Toruniu o otwartym naborze na Partnera krajowego w celu wspólnej realizacji projektu Opieka długoterminowa – kształcenie kadr Etap I w ramach Priorytetu 8 Fundusze Europejskie na wsparcie w obszarze rynku pracy, edukacji i włączenia społecznego, Działanie 08.24 Usługi społeczne i zdrowotne.

Zapraszamy do zapoznania się z materiałami opracowanymi w ramach projektu informacyjnego na temat udzielania pomocy osobom bezdomnym w województwie kujawsko-pomorskim „Akcja Zima 2023/2024”.

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu informuje, że Kolegium Pracowników Służb Społecznych w Skarżysku-Kamiennej uruchomiło nabory na szkolenia dla pracowników socjalnych
w zakresie:

  • specjalizacji I-go stopnia w zawodzie pracownik socjalny,
  • specjalizacji II-go stopnia w zawodzie pracownik socjalny,

oraz specjalizacji z organizacji pomocy społecznej.

Projekt „New Possibillities For NEETS – Nowe możliwości dla grupy NEET”  realizowany jest przez Polskie Towarzystwo Ekonomiczne – Oddział w Bydgoszczy w partnerstwie z Regionalnym  Ośrodkiem Polityki Społecznej w Toruniu we współpracy z partnerami ponadnarodowymi  (z Hiszpanii i Włoch).

Wyróżniający się pracownicy socjalni naszego regionu spotkali się wczoraj (28 listopada) w Teatrze Muzycznym w Toruniu, podczas uroczystej Gali z okazji Dnia Pracownika Socjalnego.

Dzisiejsza Gala z okazji Dnia Pracownika Socjalnego ma przede wszystkim wywołać uśmiech  na twarzach wszystkich pracowników socjalnych . To prezent i wyraz uznania za ich trudną pracę.

Uprzejmie informujemy, że wszystkie osoby, które przesłały formularze zgłoszeniowe zostały zakwalifikowane do udziału w Gali z okazji Dnia Pracownika Socjalnego. Rejestracja uczestników rozpocznie się od godz. 13.00.

Serdecznie zapraszamy.

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu organizuje uroczystą Galę z okazji Dnia Pracownika Socjalnego, która odbędzie się  28 listopada 2023r. w Kujawsko-Pomorskim Teatrze Muzycznym w Toruniu przy ul. Żeglarskiej 8, o godz. 14.00.

 

Już  21 listopada obchodzić będziemy wyjątkowe święto – Dzień Pracownika Socjalnego.  Jest to czas, w którym pragniemy w szczególny sposób wyrazić uznanie dla grupy zawodowej pracowników socjalnych i pomocy społecznej. To właśnie te osoby zajmują pierwsze miejsca na linii frontu w walce o lepsze życie swoich podopiecznych. Codziennie mierzą się oni z krzywdami ludzkimi, ale dzięki nim świat staje się lepszy