Trwa weryfikacja formularzy rekrutacyjnych do projektu „Aktywna Mama, aktywny Tata”.

W wyniku przeprowadzonego naboru złożonych zostało 2024 formularzy rekrutacyjnych, w tym:

  • w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej w Toruniu – 801,
  • w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Inowrocławiu – 92,
  • w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Grudziądzu – 101,
  • w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie we Włocławku – 105,
  • w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Toruniu – 625,
  • w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Bydgoszczy – 300.

Po zakończeniu procesu weryfikacji kandydaci zostaną poinformowani o wynikach drogą mailową.