Zakończono weryfikację formularzy rekrutacyjnych złożonych w ramach II tury naboru do projektu „Aktywna Mama, aktywny Tata”, które rozpatrywano w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej w Toruniu.

W zamieszczonym załączniku publikujemy listę osób zakwalifikowanych do projektu „Aktywna Mama, aktywny Tata”, którym nadano indywidualny numer. Informacje o nadanym numerze zostaną wysłane drogą mailową bezpośrednio do zarekrutowanych osób.

Jednocześnie informujemy, iż lista osób zakwalifikowanych na pozostałe 24 miejsca (w grupie A) zostanie podana po posiedzeniu Grupy Sterującej Projektem.

Wszystkie osoby, których formularze rekrutacyjne były rozpatrywane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu zostaną poinformowane o wynikach rekrutacji na wskazane w formularzach adresy mailowe.

Do pobrania