W zamieszczonym załączniku umieszczono zmiany w zasadach rekrutacji i uczestnictwa w projekcie współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 z dnia 31.12.2019r. ( z późn. zm.) Oś priorytetowa 8. Aktywni na rynku pracy, Działania 8.4 Godzenie życia zawodowego i rodzinnego, Poddziałanie 8.4.1 Wsparcie zatrudnienia osób pełniących funkcje opiekuńcze.

Do pobrania:

Zmiany do zasad rekrutacji i uczestnictwa w projekcie [pdf, 985KB]