Informujemy, iż rekrutacja do projektu „Aktywna Mama, aktywny Tata” będzie trwała od 06.05.2019 r. do 13.05.2019 r. w godz. 7.30–14.00.

Informujemy, że w poniedziałek 1 kwietnia br. rozpoczyna się okres realizacji projektu pn. „Aktywna Mama, aktywny Tata” mającego na celu zwiększenie aktywności zawodowej 1000 osób z terenu województwa kujawsko-pomorskiego pełniących funkcje opiekuńcze nad dziećmi do lat 3 i ich wspieranie w powrocie na rynek pracy poprzez refundację kosztów opieki nad dziećmi do lat 3 przez okres do 12 miesięcy .