W dniu 23 października 2019 w Starogardzie Gdańskim w ramach projektu „Kooperacja – efektywna i skuteczna” odbyło się spotkanie Powiatowej Grupy Decydentów dla powiatu starogardzkiego Województwa Pomorskiego.

W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele instytucji pomocy i integracji społecznej działających na terenie powiatu starogardzkiego Województwa Pomorskiego. Spotkanie gościnnie poprowadziły przedstawicielki Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Toruniu – Partnera Wiodącego projektu, przybliżając merytoryczne aspekty współpracy międzysektorowej, założonej w wypracowanym modelu: „ Model kooperacji pomiędzy instytucjami pomocy i integracji społecznej, a podmiotami innych polityk sektorowych w gminach miejsko-wiejskich” oraz podsumowując dotychczasowe dokonania I kamienia milowego. Podczas spotkania przedstawione zostały wyniki badań Partnera naukowego UMK w Toruniu, których zakres obejmował m.in.: współpracę instytucji pomocowych na różnych poziomach struktury administracyjnej, czynniki utrudniające i ułatwiające podejmowanie współpracy między instytucjami publicznymi i niepublicznymi, wejście klienta w system pomocowy oraz czynniki ułatwiające pracę instytucji z rodzinami dysfunkcyjnymi. Spotkaniu towarzyszyła dyskusja na temat korzyści wynikających z kooperacji oraz wykorzystania narzędzi stworzonych na potrzeby modelu.

Spotkanie Powiatowej Grupy Decydentów realizowane jest w ramach projektu "Kooperacja - efektywna i skuteczna" którego realizatorem jest Województwo Kujawsko-Pomorskie reprezentowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu. Partnerami w projekcie są: Województwo Lubuskie/Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze, Województwo Pomorskie/Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Gdańsku, Województwo Warmińsko-Mazurskie/Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Olsztynie, Województwo Wielkopolskie/Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu, Województwo Zachodniopomorskie/ Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Szczecinie, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.

 

 

Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.