W całym makroregionie II obejmującym województwa: Kujawsko-Pomorskie, Pomorskie, Zachodnio-Pomorskie, Lubuskie, Warmińsko-Mazurskie i Wielkopolskie trwają zintensyfikowane prace nad wdrożeniem modelu kooperacji międzyinstytucjonalnej.

W dniu 19 listopada 2019 roku w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Inowrocławiu odbyło się pierwsze spotkanie pilotażowe przedstawicieli Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Toruniu z decydentami z terenu powiatu inowrocławskiego zaangażowanych w realizację projektu pn. „Kooperacja efektywna i skuteczna”.

W spotkaniu uczestniczyli:  Członek Zarządu Powiatu Inowrocławskiego, Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Inowrocławiu, Burmistrz Kruszwicy, Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kruszwicy, Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gniewkowie oraz przedstawiciele Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Toruniu.

  

Spotkanie koncentrowało się wokół dwóch zagadnień tj. podsumowania realizacji I kamienia milowego oraz elementów pilotażu i przygotowania kolejnego kroku w pilotażu, jakim jest praca z rodzinami. Wprowadzeniu merytorycznemu przedstawicieli Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Toruniu towarzyszyła dyskusja na temat przyszłych zadań miejsko-gminnych ośrodków pomocy społecznej oraz ważności wsparcia decydentów w procesie pilotażu.

Kolejne spotkania odbędą się w dniach 20-21.11.2019 w powiatach: nakielskim i tucholskim, również ze: Starostami, Burmistrzami oraz kierownictwem Powiatowych Centrów Pomocy w Rodzinie i Miejsko-Gminnych Ośrodków Pomocy Społecznej.