W dniach  17-18 grudnia 2019 r. w Toruniu  odbędzie się kolejne spotkanie Zespołu ds. wdrażania modelu kooperacji w ramach projektu „Kooperacja – efektywna i skuteczna”.

W spotkaniu będą uczestniczyli przedstawiciele wszystkich siedmiu Partnerów projektu „Kooperacja – efektywna i skuteczna”, a tematyka skoncentrowana będzie wokół postępu merytorycznego i podjętych działań na rzecz przeprowadzenia pilotażu w gminach przyporządkowanych poszczególnym partnerom. Omówione zostaną harmonogramy działań dla poszczególnych województw a także korzyści wynikające z kooperacji z uwzględnieniem różnych obszarów działalności instytucji wspierających rodziny, osoby i grupy. Jako uwieńczenie dwudniowej pracy zespołu oraz świąteczny i integracyjny akcent zaplanowane jest wspólne wyjście do Muzeum Piernika w Toruniu.

 

Spotkanie realizowane jest w ramach projektu "Kooperacja - efektywna i skuteczna”, którego realizatorem jest Województwo Kujawsko-Pomorskie reprezentowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu. Partnerami w projekcie są: Województwo Lubuskie/Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze, Województwo Pomorskie/Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Gdańsku, Województwo Warmińsko-Mazurskie/Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Olsztynie, Województwo Wielkopolskie/Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu, Województwo Zachodniopomorskie/ Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Szczecinie, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.

 

Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.