W ramach projektu „Kooperacja – efektywna i skuteczna” odbywa się cykl spotkań przedstawicieli Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Toruniu – partnera wiodącego z osobami decyzyjnymi oraz pracownikami socjalnymi Miejsko-Gminnych Ośrodków Pomocy Społecznej w Kcyni, Nakle, Gniewkowie, Kruszwicy i Tucholi.

Spotkanie inicjuje kolejny krok pilotażu modelu- wybór rodzin, z którymi pracownicy MGOPS wraz ze specjalistami innych polityk sektorowych działających na rzecz wsparcia osób i rodzin, będą pracowali zgodnie z założeniami modelu.

Kolejnym etapem działań będzie spotkanie z przedstawicielami instytucji, które przystąpią do kooperacji i zawiążą Partnerskie Zespoły Kooperacyjne, a następnie utworzenie Gminnych Grup Kooperacyjnych skupiających się wokół trudności, których doświadczają rodziny.

Koordynator (GGK) z ramienia MGOPS wraz z doradcą ROPS będą czuwali nad poprawnością przebiegu pilotażu, a pracownicy socjalni nad realizacją celów przyjętych przez zespoły GGK.

  

 

Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.