Zapraszamy do zapoznania się z materiałami powstałymi w ramach Projektu informacyjnego na temat miejsc udzielania pomocy osobom bezdomnym w województwie kujawsko-pomorskim „Zima 2020/2021”.

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu opracował dziewiętnastą edycję projektu informacyjnego dla osób bezdomnych w województwie kujawsko-pomorskim pn. „Akcja Zima”, przygotowanego  m.in. na podstawie badania ankietowego przeprowadzonego przez ROPS w Toruniu wśród schronisk, noclegowni, ogrzewalni, jadłodajni czy stołówek, w których osoby bezdomne mogą skorzystać z pomocy. W ramach projektu opracowano informatory, plakaty i ulotki dotyczące szczegółów związanych z działalnością placówek udzielających pomocy i wsparcia dla osób bezdomnych w naszym regionie oraz plakaty informujące, w jaki sposób mądrze pomagać osobom bezdomnym. Ponadto, w roku opracowania w/w materiałów rozpoczęła się pandemia Covid-19, która w ogromnym stopniu wpłynęła na funkcjonowanie schronisk, noclegowni, ogrzewalni i jadłodajni, dlatego w tegorocznej edycji „Akcji Zima” uwzględniliśmy materiał zawierający instrukcje
i wskazówki postępowania w sytuacji zagrożenia pandemią.

Przygotowane materiały są dystrybuowane do służb i instytucji biorących udział w bezpośrednim udzielaniu pomocy osobom bezdomnym m.in. policji, straży miejskiej, ośrodków pomocy społecznej, schronisk, noclegowni, a także szpitali, zakładów karnych, aresztów śledczych czy ośrodków terapii uzależnień. Materiały informacyjne rozpowszechniane są również za pośrednictwem mediów i trafiają do miejsc gdzie osoby pozbawione dachu nad głową często przebywają, czyli na dworce autobusowe i kolejowe.

 

Do pobrania: