W dniu 21 stycznia 2021 roku za pośrednictwem platformy Zoom odbyło się zdalne, VI spotkanie Wojewódzkiej Rady ds. Bezdomności i Wykluczenia Mieszkaniowego.

Podczas kolejnego spotkania członków Rady omówiono m.in. kwestie związane z aktualną sytuacją w jednostkach udzielających wsparcia osobom bezdomnym (spadek liczby osób przebywających w schroniskach, dostępność miejsc, sytuacja osób w bezdomności „ulicznej”). Zaproponowano przeprowadzenie badania wśród ośrodków pomocy społecznej nt. liczby osób bezdomnych w gminach naszego województwa oraz ich sytuacji.

Kolejna kwestia dot. przeprowadzenia szczepień przeciw Covid-19 wśród pracowników schronisk, noclegowni i ogrzewalni. Ustalono, iż zostanie wysłane pismo w tej sprawie do Ministerstwa Zdrowia.

Dyskusji poddano również kwestię potrzeb w zakresie ochrony przeciw Covid-19. Przedstawiciele jednostek udzielającym wsparcia osobom bezdomnym wyrażają zapotrzebowanie na testy kasetkowe, w trybie pilnym  oraz kontenery przeznaczone do miejsca izolacji.

Poruszono również temat dot. zapotrzebowania na śpiwory dla osób w kryzysie bezdomności. Uczestnicy spotkania wyrazili przychylność tego rodzaju inicjatywie i w zależności od przeznaczenia oraz materiałów z jakich są wykonane śpiwory proponuje się dystrybucję zarówno wśród osób bezdomnych pozostających na ulicy jak i w placówkach.