W dniu 6 października 2021 roku w siedzibie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Toruniu odbyło się ósme spotkanie Wojewódzkiej Rady ds. Bezdomności i Wykluczenia Mieszkaniowego

W spotkaniu udział wzięły m.in. dwie nowe kandydatki do Rady Pani Wiesława Paszkiewicz – prezes Towarzystwa im. Św. Brata Alberta z Inowrocławia oraz siostra Faustyna z Caritas Diecezji Włocławskiej. Członkowie Rady jednomyślnie wyrazili swoją akceptację do przyjęcia nowych członków a także uruchomienia, w związku z powyższym stosownej procedury.

Podczas spotkania dyskutowano m.in. o kwestiach standaryzacji placówek oraz tego jak są one przygotowane do nadchodzącego okresu zimowego. Zwrócono także uwagę na sytuacje problemowe pojawiające się m.in. w Bydgoszczy i na niepewną sytuację schronisk, posiadających więcej niż 80 miejsc dla podopiecznych. Rozmawiano również nt. jakości usług w schroniskach prowadzonych na terenie naszego województwa. W związku ze zbliżającym się okresem jesienno-zimowym wystąpiono z wnioskiem do przedstawicieli Wydziału Polityki Społecznej Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy o prowadzenie bieżących kontroli w placówkach udzielających pomocy i wsparcia  osobom bezdomnym. 

Rozmawiano również nt. planów dot. przygotowania konferencji dla przedstawicieli OPS z województwa kujawsko-pomorskiego. Organizatorem konferencji będzie Brodnickie Centrum Caritas im. Bpa Jana Chrapka. Zaproponowano, aby zwrócić się o objęcie konferencji patronatem zarówno do Wojewody Kujawsko-Pomorskiego oraz Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Konferencja miałaby dotyczyć m.in.  zmian w zakresie osiągania standardów placówek wsparcia, zmian w zakresie realizacji usług społecznych i wprowadzanej Strategii Rozwoju Usług Społecznych (Deinstytucjonlizacji).

Przedyskutowano również założenia projektu informacyjnego „Akcja Zima”, od lat realizowanego przez ROPS w Toruniu. W związku z propozycją przeformułowania kampanii tak, aby docierała swym zasięgiem znacznie szerzej, obok plakatów, ulotek i informatorów, pojawił się pomysł zrealizowania klipu świadomościowego. Szeroko omawiano zaprezentowany podczas spotkania klip przygotowany przez Fundację Aktywizacji i Integracji w Nowym. Postanowiono, że klip będzie doprecyzowany, a kampania rozwijana. Poproszono członków Rady o przesyłanie uwag i opinii tak, aby akcję informacyjną można było rozpocząć w listopadzie br.