Po uroczystym otwarciu zmodernizowanego schroniska z usługami opiekuńczymi w Chełmży, prowadzonego przez Brodnickie Centrum Caritas im. BPA Jana Chrapka Diecezji Toruńskiej odbyła się konferencja pn. „Wychodzenie z kryzysu, powrót do domu – nowe wyzwania usług społecznych”.

W Chełmżyńskim Ośrodku Kultury spotkali się przedstawiciele ośrodków pomocy społecznej oraz organizacji pozarządowych prowadzących wsparcie na rzecz osób w kryzysie bezdomności.

Otwarcia konferencji dokonali Pani Iwona Michałek i Pan Paweł Szramka Posłowie na Sejm RP, Pani Krystyna Żejmo-Wysocka Dyrektor Departamentu Spraw Społecznych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Ksiądz Prałat Daniel Adamowicz Dyrektor Caritas Diecezji Toruńskiej, Ksiądz Grzegorz Bohdan Przewodniczący Wojewódzkiej Rady ds. Bezdomności i Wykluczenia Mieszkaniowego oraz przedstawiciele lokalnych samorządów.

 

Podczas konferencji, zapoznano uczestników z tematyką dot. problemu bezdomności, przybliżając dane statystyczne oraz informację nt. dostępnej infrastruktury oraz usług na terenie naszego województwa, na podstawie badania przeprowadzonego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu. Poruszano również tematy związane ze zbliżającymi się zmianami w zakresie Strategii Rozwoju Usług Społecznych oraz z terminem, do którego jednostki prowadzące wsparcie dla osób bezdomnych muszą osiągnąć standardy wyznaczone w rozporządzeniu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej.

Spotkanie było również okazją do zaprezentowania dobrych praktyk dot. mieszkalnictwa chronionego/wspomaganego z Bydgoszczy, Grudziądza i Nowego.

Uczestnicy konferencji zapoznali się także z nową odsłoną prowadzonego corocznie przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu Projektu informacyjnego "Akcja Zima" w tym kampanią świadomościową ”Bezdomność - nie bądź obojętny”.