W dniu 26 września 2023 r. w siedzibie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Toruniu odbyło się XIII posiedzenie Wojewódzkiej Rady ds. Bezdomności i Wykluczenia Mieszkaniowego.

W posiedzeniu oprócz członków Rady udział wzięli również: Pani Katarzyna Lubańska – Radna Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Przewodnicząca Komisji Pracy, Pomocy Społecznej i Bezpieczeństwa Sejmiku Województwa Kujawsko oraz Pan Michał Neumann – Zastępca Dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Toruniu.

Podczas spotkania członkowie Rady dyskutowali m.in. nt. standardów, które zgodnie z przepisami prawa obowiązywać będą od 1 stycznia 2024 r. Poddano również pod dyskusję temat wzrostu minimalnego wynagrodzenia oraz rosnących kosztów prowadzenia placówek dla osób w kryzysie bezdomności.

Posiedzenie było ostatnim spotkaniem w ramach I kadencji Wojewódzkiej Rady ds. Bezdomności i Wykluczenia Mieszkaniowego. Podczas spotkania, ks. Grzegorz Bohdan Dyrektor Brodnickiego Centrum Caritas, jednocześnie Przewodniczący Wojewódzkiej Rady, podsumował 5-letnią działalność Rady oraz podziękował wszystkim członkom za ich zaangażowanie, poświęcony czas i współpracę.