W tegorocznej edycji konkursu na najlepszą europejską inicjatywę dotyczącą rozwoju usług społecznych zgłoszono 119 wniosków z całej Europy! Spośród nich jury wybrało 43 najlepsze projekty spośród 6 kategorii, które zostaną poddane publicznemu głosowaniu. Cieszymy się, że wśród tych utalentowanych finalistów znalazły się tylko 2 projekty z Polski, w tym projekt Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Toruniu.

Europejskie Nagrody Usług Społecznych (ESSA) przyznawane są za wybitne osiągnięcia w usługach społecznych, rzucając światło na nowe, skuteczne podejścia i niezwykłą, ciągłą pracę wykonaną przez zarządzających publicznymi usługami socjalnymi, fundatorów, planistów i dostawców usług społecznych.

Jako jedyna nagroda za usługi społeczne w Europie, ESSA ma na celu:

  • identyfikowanie i promowanie najlepszych praktyk w zakresie usług społecznych
  • docenianie doskonałą pracę wykonaną w tej dziedzinie w całej Europie
  • ułatwianie pokrewnym instytucjom współpracę i wzajemne wspieranie się w doskonaleniu swojej praktyki.

Tematem edycji Europejskich Nagród Usług Społecznych w 2023 r. jest „Promowanie opieki skoncentrowanej na osobie”.

Zgodnie z tegorocznym hasłem nagrodami zostaną wyróżnione organizacje i osoby, które na nowo definiują swoje usługi, aby zapewnić opiekę skupioną wokół osoby, skoordynowaną pomiędzy służbami i profesjonalistami oraz umożliwiającą ludziom prowadzenie niezależnego życia i pełne włączenie do społeczności. Europejska Sieć Społeczna, organizator konkursu, pragnie uwidocznić skuteczne i/lub innowacyjne podejścia do świadczenia usług, zarządzania/rozwoju osób świadczących te usługi, zintegrowanych i skoordynowanych usług, badań i oceny oraz wykorzystania narzędzi cyfrowych i technologicznych w celu zapewnienia opieki skoncentrowanej na osobie w służby socjalne.

Zwycięzcy Europejskich Nagród Usług Społecznych 2023 zostaną ogłoszeni podczas corocznej ceremonii wręczenia Nagród Europejskich Usług Społecznych, która odbędzie się w Zagrzebiu (Chorwacja) w dniach 16–17 listopada, a jej gospodarzem będzie Rada Miasta Zagrzebia – Departament Ochrony Socjalnej i Osób Niepełnosprawnych.

Nagrody zostaną przyznane w 6 kategoriach:

  1. Dostawa usługi
  2. Wsparcie osób świadczących usługi
  3. Praktyka współpracy
  4. Badania i ewaluacja
  5. Transformacja cyfrowa
  6. Doskonałość w miastach

 

Projekt „Kujawsko-Pomorskiej Teleopieki” znalazł się w ścisłej czołówce nominowanych inicjatyw w kategorii  „Transformacja cyfrowa”.

Już teraz możesz zagłosować w konkursie. Głosowanie trwa do południa 4 listopada br. Zachęcamy do oddania głosu na nasz projekt:

 

  

Pełna lista nominowanych inicjatyw.

Więcej informacji można znaleźć na stronie konkursu Europejskie Nagrody Usług Społecznych.