Ośrodki Wspierania Ekonomii Społecznej w naszym województwie wprowadzają nowy instrument wsparcia dla podmiotów ekonomii społecznej (w tym przedsiębiorstw społecznych) w związku z przeciwdziałaniem wystąpienia COVID-19.

Rozpoczynamy nabór wniosków na granty na dopłaty do wynagrodzeń w ramach „Kujawsko-pomorskiego pakietu antykryzysowego”. Szczegóły naboru – w ogłoszeniu o naborze.

 


Zarząd województwa przyjął założenia Strategii rozwoju województwa do 2030 roku. Hasło przewodnie przygotowywanego dokumentu to przyspieszenie rozwoju, stąd oficjalny tytuł Strategia Przyspieszenia 2030+. Zawierał będzie diagnozę sytuacji społeczno-gospodarczej województwa ze wskazaniem aktualnych wyzwań i szans rozwojowych, wizję funkcjonowania województwa w trzeciej dekadzie XXI wieku, cele i kierunki rozwoju, wykaz projektów kluczowych, założenia polityk rozwojowych w poszczególnych dziedzinach oraz wskazanie źródeł finansowania.

Grafika: fot. Mikołaj Kuras dla UMWKP

„Przyszłość zaczyna się dziś, nie jutro” to słowa Ojca Świętego i tytuł widowiska artystycznego, które wczoraj (17 maja br.) rozpoczęło obchody setnej rocznicy urodzin patrona naszego województwa świętego Jana Pawła II. Wydarzenie transmitowane było w telewizji i internecie. Dziś (18 maja) odbędzie się msza święta i uroczysta sesja sejmiku oraz zajęcia w Kujawsko-Pomorskiej e-Szkole dla dzieci i młodzieży. Oficjalna strona obchodów.

Grafika: https://pixabay.com/pl/

Jeszcze tylko do 21 maja br. można składać wnioski o wsparcie w ramach dodatkowego naboru z programu wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020.

Grafika: https://pixabay.com/pl/

Wielki Polak, orędownik dialogu opartego na prawdzie i sprawiedliwości, patron województwa kujawsko-pomorskiego. W przyszły poniedziałek (18 maja br.) obchodzimy setną rocznicę urodzin świętego Jana Pawła II. Z tej okazji w naszym regionie odbędą się m.in. koncerty, wystawy i zajęcia dla dzieci i młodzieży. Chcemy, aby mieszkańcy, mimo ograniczeń wynikających z pandemii koronawirusa, mogli uczestniczyć w zaplanowanych wydarzeniach, dlatego będą one transmitowane za pośrednictwem telewizji i internetu. Przygotowaliśmy także konkursy z nagrodami.

 

 

 

Z głębokim smutkiem i żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci naszej Koleżanki Ś†P Joanny Parzyszek.

Żegnamy osobę dobrego serca, serdeczną, pracowitą, pomocną, pogodną i zawsze uśmiechniętą.

 

Asiu, będzie nam Ciebie brakowało…

 

Wyrazy głębokiego współczucia Rodzinie i Bliskim

 

  

składa

Dyrekcja oraz Koleżanki i Koledzy

z Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Toruniu


W uzupełnieniu do informacji, którą przekazaliśmy 28.02.2020 r. publikujemy uzupełniającą listę rankingową uczestników projektu „Aktywna Mama, aktywny Tata”.

Środki ochrony osobistej dla ponad 11 tysięcy osób i dodatkowe wynagrodzenie dla blisko 5 tysięcy pracowników na pierwszej linii, a także zakup 10 tysięcy testów diagnostycznych  – tak wygląda wart 41 milionów złotych pakiet wsparcia  systemu usług społecznych, będący częścią marszałkowskiego programu przeciwdziałania epidemii oraz łagodzenia jej skutków. Gospodarz województwa spotkał się 21 kwietnia br. w tej sprawie na wideokonferencji online z wojewodą Mikołajem Bogdanowiczem oraz starostami powiatowymi i prezydentami miast na prawach powiatu.