Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu został wezwany do złożenia w trybie nadzwyczajnym „Projektu obejmującego wsparciem podmioty świadczące usługi społeczne w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzenia się COVID-19 oraz łagodzenia jego skutków” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Informujemy, że w dniu 10 kwietnia 2020r. Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu jest nieczynny.

Ośrodek wznawia pracę w dniu 14 kwietnia br.

Zapraszamy do korzystania ze specjalnie utworzonej zakładki na stronie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego poświęconej tematyce koronawirusa.

Informacja o dokonaniu wyboru partnera krajowego w ramach otwartego naboru w celu wspólnego opracowania koncepcji, a następnie wspólnej realizacji projektu w ramach Działania 9.2 Włączenie społeczne, Poddziałanie 9.2.2 Aktywne włączenie młodzieży objętej sądowym środkiem wychowawczym lub poprawczym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Kujawsko-Pomorska Organizacja Turystyczna zaprasza do udziału w akcji „poMOCNY KOSZYK WIELKANOCNY”. To wyjątkowa okazja, by wesprzeć regionalnych przedsiębiorców związanych z branżą turystyczną i gastronomiczną, także tych z obszaru ekonomii społecznej.

Przedsiębiorstwa społeczne szukają pomysłów, w jaki sposób radzić sobie w okresie epidemii. Zachęcamy do korzystania z ich usług i produktów.

Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej informuje, iż w dniu 27 marca 2020 roku opublikowany został formularz Oceny zasobów pomocy społecznej (OZPS).

Informacja o dokonaniu wyboru Partnera w ramach otwartego naboru Partnera krajowego w celu wspólnego opracowania koncepcji, a następnie wspólnej realizacji projektu w ramach Działania 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych Poddziałanie 9.3.2 Rozwój usług społecznych RPO WK-P współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Wybór oferty [pdf, 231KB]

Informujemy o zmianach organizacji pracy w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej w Toruniu.

Chcesz być na bieżąco z informacji dotyczącymi ekonomii społecznej w województwie i w kraju? Zapisz się do naszego newslettera.