Rozpoczynamy kolejny etap realizacji projektu „Kooperacja – efektywna i skuteczna”.

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu informuje, iż w ramach projektu „Kooperacja – efektywna i skuteczna” rozpoczyna rekrutację osób chętnych do udziału spotkaniu konsultacyjnym w ramach projektu „Kooperacja – efektywna i skuteczna”.

W dnia 26-27.01.2019r. odbyły się ostatnie z cyklu spotkań w ramach Powiatowych Grup Refleksyjnych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego.

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu informuje, iż w ramach projektu „Kooperacja – efektywna i skuteczna” rozpoczyna rekrutację osób chętnych do udziału w coachingu grupowym.

W dniu 19 grudnia 2018 roku w Sandomierzu odbyło się drugie posiedzenie trzech wspólnych Komitetów Sterujących projektów realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.5 Skuteczna pomoc społeczna.

W październiku na terenie naszego województwa miały miejsce kolejne spotkania w ramach projektu „Kooperacja – efektywna i skuteczna”.

Kolejne spotkanie Zespołu ds. opracowania modelu kooperacji za nami. W dniu 4 września 2018 roku w siedzibie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Toruniu odbyło się spotkanie pracowników naukowych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika wraz z Regionalnymi animatorami współpracy.

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu jako Partner Wiodący projektu pn. ‘Kooperacja – efektywna i skuteczna” informuje, iż Partner naukowy projektu – Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu prowadzi rekrutację pracowników socjalnych do objęcia wsparciem w formie coachingu indywidualnego.

Szczegóły rekrutacji pod adresem: https://rodzina.umk.pl/2018/09/07/rekrutacja-pracownikow-socjalnych-do-udzialu-w-coachingu-indywidualnym/

 

Serdecznie zapraszamy!

Powołane w ramach projektu „Kooperacja – efektywna i skuteczna” Powiatowe Grupy Refleksyjne zainaugurowały swoją działalność. W czasie dwóch minionych weekendów miały miejsce pierwsze spotkania funkcjonujących na terenie województwa kujawsko-pomorskiego Grup: nakielskiej, inowrocławskiej i tucholskiej.

Informujemy, iż ruszył projekt pn. „Kooperacja – efektywna i skuteczna” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020.