Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu informuje, iż prowadzi rekrutację gmin miejsko-wiejskich z terenu województwa kujawsko-pomorskiego do udziału w realizacji projektu pn. „Kooperacja – efektywna i skuteczna” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020.