Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zaprasza organizacje pozarządowe, spółdzielnie socjalne, kluby sportowe działające na rzecz osób niepełnosprawnych oraz jednostek współpracujących z organizacjami pozarządowymi działającymi na terenie województwa kujawsko - pomorskiego do udziału w konkursie „Możemy więcej”.  

W załączeniu przekazujemy  listę jednostek, które zakwalifikowały się na VIII Kujawsko – Pomorskie Forum Polityki Społecznej w Toruniu .

Realizacja wieloaspektowego wsparcia dla obywateli Ukrainy, którzy w związku z konfliktem zbrojnym przybyli do Polski.

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu rozpoczął realizację projektu informacyjno- edukacyjnego w szkołach podstawowych (dla klas 7 i 8) oraz ponadpodstawowych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego. Celem projektu jest uświadamianie młodego pokolenia, z jakimi problemami i dysfunkcjami, na co dzień muszą mierzyć się osoby starsze oraz nauka szacunku i empatii wobec seniorów.

Wybieramy Pracownika Socjalnego Kujaw i Pomorza. Zapraszamy do zgłaszania pracowników socjalnych i zespołów wyróżniających się postawą i podejściem do pracy oraz odwagą w podejmowaniu wyzwań i kreowaniu zmian społecznych w środowisku lokalnym.

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu rozpoczyna rekrutację na konferencję pn. „JAK NIE MY TO KTO – NA FALI ZMIAN” w ramach VIII KUJAWSKO-POMORSKIEGO FORUM POLITYKI SPOŁECZNEJ, która odbędzie się w dniach 8-9 listopada 2023 r. w Hotelu Filmar w Toruniu.

Już po raz ósmy zapraszamy Państwa na Kujawsko-Pomorskie Forum Polityki Społecznej, które odbędzie się w dniach 8-9 listopada br. Poniżej więcej informacji odnośnie wydarzenia.

Interesujące prelekcje i panele dyskusyjne, gala wręczenia wyróżnień w obszarze ekonomii społecznej, wystawa fotograficzna, a w tle afrykańskie rytmy – na 13. Kujawsko-Pomorskim Forum Ekonomii Społecznej każdy znalazł coś dla siebie!

W tegorocznej edycji konkursu na najlepszą europejską inicjatywę dotyczącą rozwoju usług społecznych zgłoszono 119 wniosków z całej Europy! Spośród nich jury wybrało 43 najlepsze projekty spośród 6 kategorii, które zostaną poddane publicznemu głosowaniu. Cieszymy się, że wśród tych utalentowanych finalistów znalazły się tylko 2 projekty z Polski, w tym projekt Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Toruniu.

Regionalny Komitet Rozwoju Ekonomii Społecznej III kadencji zainaugurował swoją działalność. Pierwsze posiedzenie odbyło się w środę 11 października 2023 roku w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego.