Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu serdecznie zaprasza na połączoną z warsztatami konferencję metodyczną poświęconą zdrowiu psychicznemu młodzieży przebywającej w placówkach zamkniętych.

W dniu 18 kwietnia 2023 r. w Bibliotece Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy miało miejsce spotkanie organizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu wraz z Kujawsko-Pomorską Delegaturą Obywatelskiego Parlamentu Seniorów, dotyczące realizacji projektu „Kujawsko-Pomorska Teleopieka”.

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu w ramach projektu RWC 3, skierowanego w szczególności do rodzin zastępczych oferuje szeroki wachlarz wsparcia rodzinom z województwa kujawsko-pomorskiego.

Fundacja Studio M6 zaprasza na kolejne spotkanie w ramach projektu PoMOCna kawa – tym razem we wtorek 18 kwietnia o godzinie 10.00.

1 kwietnia 2023 r. na Strzelnicy Godawach odbyło się integracyjne spotkanie uczestników Młodzieżowych Centrów z Barcina, Inowrocławia i Bydgoszczy w ramach projektu Trampolina 3. Uczestnicy przybyli na zaproszenie MC w Barcinie, które było organizatorem profesjonalnych zawodów strzeleckich.

Osoby z niepełnosprawnościami przebywające w Punkcie opieki przygotowują się do Wielkanocy. Pod okiem terapeutów tworzą kolorowe prace, które będą zdobiły pokoje podopiecznych w świątecznym czasie.

Blisko sześćdziesiąt osób wzięło udział w panelu dyskusyjnym pt. „Ekonomia społeczna w srebrnej gospodarce”, organizowanym przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu w ramach XXX Welconomy Forum in Toruń.

Dnia 29 marca br. w Toruniu odbyła się konferencja podsumowująca XI Marszałkowski Bal Dobroczynny, podczas którego zbierano środki dla osób potrzebujących. Część dochodu z tego wydarzenia trafiła na ręce dyrektora Adama Szponki, zastępcy dyrektora Sylwii Stecyk-Brochockiej oraz kierownika Działu Wsparcia Osób z Niepełnosprawnościami Anny Lemańskiej.

Na podstawie uchwały Nr 12/489/23 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 marca 2023 r. w sprawie określenia organizacji, kosztów funkcjonowania oraz trybu powołania członków i działania Regionalnego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu ogłasza nabór kandydatów na członków Komitetu.

14 marca 2023 r. odbyła się konferencja metodyczna dla kuratorów sądowych z terenu województwa kujawsko-pomorskiego, zorganizowana przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu.