Akademia Kultury Informacyjnej zaprasza  na szkolenia dla przedstawicieli jednostek organizacyjnych wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w ramach projektu  „Szkolenie kadr pieczy zastępczej”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Informujemy, że 5 lutego 2021 odbędzie się konferencja otwierająca Program Aktywni Obywatele - Fundusz Regionalny, a już w marcu ruszy nabór wniosków w pierwszym konkursie grantowym.

W związku z upływem terminu związanego z przechowywaniem dokumentacji w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, udostępniamy Państwu pismo Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej w sprawie archiwizacji dokumentów POKL z prośbą o zapoznanie się i odpowiednie wykorzystanie.

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu zakończył dystrybucję sprzętu i środków ochrony indywidualnej zakupionych w ramach projektu pn. „Kooperacja – efektywna i skuteczna”.

W trybie zdalnym, ze względu na bezpieczeństwo uczestników i wprowadzone restrykcje mające na celu przeciwdziałanie skutkom pandemii koronawirusa powodującego COVID-19, w dniu 3 grudnia 2020 r. odbyło się inauguracyjne spotkanie Regionalnego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej II kadencji (RKRES).

Usługi społeczne w społeczności lokalnej - rozwój usług społecznych w gminach jako szansa na wzmocnienie lokalnych podmiotów ekonomii społecznej - to wiodący temat BEZPŁATNYCH warsztatów dla kadry jednostek samorządów terytorialnych i ośrodków pomocy społecznej (JST/JOPS), podmiotów ekonomii społecznej (PES) i ośrodków wsparcia ekonomii społecznej (OWES), na które zaprasza Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu.

Grafika: https://pixabay.com/pl/

Za nami pierwsze spotkanie online z cyklu „InfoSenior - webinaria” poświęcone tematyce orzecznictwa o niepełnosprawności. Miło nam poinformować, że można zgłaszać się już na kolejne webinaria.

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu rozpoczął dystrybucję sprzętu zakupionego w ramach projektu pn. „Kooperacja – efektywna i skuteczna”. Wsparcie skierowane jest  dla domów pomocy społecznej, placówek opiekuńczo-wychowawczych, ośrodków pomocy społecznej oraz powiatowych centrów pomocy rodzinie z terenu całego województwa kujawsko-pomorskiego. Celem pomocy jest wsparcie tych instytucji w walce z pandemią COVID-19.  Wsparcie w ramach zadania pozwoli na odpowiednie wyposażenie instytucji świadczących usługi dla mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego oraz ich pracowników a także zwiększy bezpieczeństwo pracowników podczas wykonywania codziennych czynności.

Zapraszamy do zapoznania się z materiałami powstałymi w ramach Projektu informacyjnego na temat miejsc udzielania pomocy osobom bezdomnym w województwie kujawsko-pomorskim „Zima 2020/2021”.

Grafika: https://pixabay.com/pl/

Drodzy Seniorzy, opiekunowie, osoby zainteresowane tematyką senioralną – miło nam poinformować, że ruszamy z cyklem webinariów.