Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Toruniu wydłuża termin złożenia ofert w naborze na Partnera krajowego w celu  wspólnej realizacji projektu Wykluczenie - nie ma MOWy! 2 - etap I do 19 czerwca 2023 r., do godziny 10:00.

Instytucja Zarządzająca Programem Regionalnym Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027 ogłosiła nabór Nr FEKP.08.24-IZ.00-007/23 w ramach: Działania: 08.24 Usługi społeczne i zdrowotne, Schemat: Tworzenie i funkcjonowanie centrów usług społecznych.

Fundacja Gospodarcza Pro Europa ogłasza konkurs literacki dla seniorów. Organizatorzy zapraszają do przesyłania krótkich opowiadań, wspomnień, bajek i innych utworów literackich, które seniorzy piszą dla siebie, wnuków lub po prostu do szuflady...

Przedstawiamy naszych prelegentów na Kujawsko-Pomorskie Obchody Dnia Rodzicielstwa Zastępczego w dniu 13 czerwca 2023r.

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu będzie nieczynny w najbliższy piątek (9 czerwca). Zgodnie z obowiązującym prawem, dzień wolny został ustalony za sobotę 11 listopada, święto Niepodległości.

Interesantów zapraszamy od poniedziałku (12 czerwca).

Dnia 1 czerwca 2023 r. w Punkcie opieki dla osób z niepełnosprawnościami z Ukrainy mieliśmy ogromną przyjemność gościć zagranicznych darczyńców, Marię i Juliana Sternów. Była to już druga ich wizyta, odkąd mieszkańcy Domu dziecka i internatu w Międzybożu, z ramienia województwa kujawsko-pomorskiego, zostali otoczeni opieką przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu.

Już 13 czerwca spotykamy się na konferencji w Toruniu pn. „Rodzic na zastępstwo-miłość na zawsze”, która jest elementem Kujawsko-Pomorskich Obchodów Dnia Rodzicielstwa Zastępczego.

Szanowni Państwo!


Zapraszamy do zapoznania się z raportem pn. Społeczne zasoby mieszkaniowe w województwie kujawsko-pomorskim, który jest prezentacją wyników badania przeprowadzonego z końcem ubiegłego roku wśród gmin i spółdzielni mieszkaniowych z naszego regionu.

  


Z przyjemnością informujemy, że w środę 24 maja 2023 roku Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwałą nr 21/1000/23 przyjął Regionalny plan rozwoju usług społecznych i deinstytucjonalizacji dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2023-2024.