Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, przy współpracy z Laboratorium im. Jana Pawła II i Wydziałem Teologicznym Uniwersytety Mikołaja Kopernika w Toruniu, kontynuuje realizację projektu „Kuźnia Liderów Regionu”.

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu, z ramienia województwa kujawsko-pomorskiego, w dalszym ciągu obejmuje opieką osoby z niepełnosprawnościami z Ukrainy, które w wyniku działań wojennych w marcu 2022 roku zostały przewiezione na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Aby zapewnić odpowiednią pomoc tej szczególnej grupie mieszkańców, ROPS zwrócił się z wnioskiem do Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

 

Fundacja TZMO "Razem Zmieniamy Świat" zaprasza na cykl bezpłatnych szkoleń online dla opiekunów domowych, na których zostaną przekazane liczne wskazówki, praktyczna wiedza oraz doświadczenie ekspertów w zakresie opieki nad  osobami niesamodzielnymi w domu.

W związku z obowiązującym stanem zagrożenia epidemiologicznego Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu informuje o możliwości nabycia środków i materiałów ochrony dla grupy docelowej projektu „Wsparcie osób starszych i kadry świadczącej usługi społeczne w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się COVID-19, łagodzenia jego skutków na terenie województwa kujawsko-pomorskiego”.

Trwa nabór na bezpłatne studia podyplomowe Deinstytucjonalizacja i rozwój usług środowiskowych.

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu zaprasza do uczestnictwa w szkoleniach kompetencyjnych dotyczących Centrów Usług Społecznych (CUS) składających się z trzech modułów: Moduł I - szkolenie z zakresu zarządzania i organizacji usług społecznych - 60 godzin,
Moduł II - szkolenie z zakresu opracowywania i realizacji indywidualnych planów usług społecznych - 52 godziny
Moduł III - szkolenie z zakresu organizacji społeczności lokalnej - 57 godzin

Szkolenia zostaną przeprowadzone w okresie marzec 2023 r. – maj 2023 r.

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu zaprasza Ośrodki Pomocy Społecznej z terenu województwa kujawsko-pomorskiego na bezpłatny cykl dwudniowych warsztatów dotyczących diagnozy potrzeb i potencjału gmin.

W dniu 15 lutego w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej gościliśmy specjalistów ds. wsparcia rodziny w projekcie „Rodzina w Centrum 3”  , którzy dyskutowali m.in. nad  bieżącą realizację projektu RWC 3 , a także planach w zakresie dalszej współpracy w obszarze wsparcia rodziny i pieczy zastępczej .

Po feriach zimowych Młodzieżowe Centra kontynuują działalność. Przed młodzieżą uczęszczającą do MC kolejny czas różnorodnych zajęć. 

Z przyjemnością informujemy, że rozpoczynamy ogólnopolską diagnozę w zakresie deinstytucjonalizacji usług społecznych. Zadanie będzie realizowane w ramach projektu „Kooperacja – efektywna i skuteczna”.