Fundacja TZMO "Razem Zmieniamy Świat" zaprasza na cykl bezpłatnych szkoleń online dla opiekunów domowych, na których zostaną przekazane liczne wskazówki, praktyczna wiedza oraz doświadczenie ekspertów w zakresie opieki nad  osobami niesamodzielnymi w domu.

W związku z obowiązującym stanem zagrożenia epidemiologicznego Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu informuje o możliwości nabycia środków i materiałów ochrony dla grupy docelowej projektu „Wsparcie osób starszych i kadry świadczącej usługi społeczne w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się COVID-19, łagodzenia jego skutków na terenie województwa kujawsko-pomorskiego”.

Trwa nabór na bezpłatne studia podyplomowe Deinstytucjonalizacja i rozwój usług środowiskowych.

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu zaprasza do uczestnictwa w szkoleniach kompetencyjnych dotyczących Centrów Usług Społecznych (CUS) składających się z trzech modułów: Moduł I - szkolenie z zakresu zarządzania i organizacji usług społecznych - 60 godzin,
Moduł II - szkolenie z zakresu opracowywania i realizacji indywidualnych planów usług społecznych - 52 godziny
Moduł III - szkolenie z zakresu organizacji społeczności lokalnej - 57 godzin

Szkolenia zostaną przeprowadzone w okresie marzec 2023 r. – maj 2023 r.

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu zaprasza Ośrodki Pomocy Społecznej z terenu województwa kujawsko-pomorskiego na bezpłatny cykl dwudniowych warsztatów dotyczących diagnozy potrzeb i potencjału gmin.

W dniu 15 lutego w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej gościliśmy specjalistów ds. wsparcia rodziny w projekcie „Rodzina w Centrum 3”  , którzy dyskutowali m.in. nad  bieżącą realizację projektu RWC 3 , a także planach w zakresie dalszej współpracy w obszarze wsparcia rodziny i pieczy zastępczej .

Po feriach zimowych Młodzieżowe Centra kontynuują działalność. Przed młodzieżą uczęszczającą do MC kolejny czas różnorodnych zajęć. 

Z przyjemnością informujemy, że rozpoczynamy ogólnopolską diagnozę w zakresie deinstytucjonalizacji usług społecznych. Zadanie będzie realizowane w ramach projektu „Kooperacja – efektywna i skuteczna”.

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu w ramach projektu ,,Trampolina 3” organizuje konferencję metodyczną poświęconą narzędziom i metodom pracy kuratora z nieletnimi.

19.01.2023 w siedzibie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Toruniu odbyło się pierwsze spotkanie Zespołu do spraw opracowania Regionalnego Planu Rozwoju Usług Społecznych i Deinstytucjonalizacji.