Powiatowy Urząd Pracy w Mogilnie realizuje projekt pn.: „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie mogileńskim (IV)" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Głównym celem projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych do 29 roku życia pozostających bez pracy w powiecie mogileńskim.

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu przygotował szkolenia online, realizowane w ramach projektu RWC 2, skierowane w szczególności do rodzin zastępczych, wychowawców i wychowanków placówek opiekuńczo wychowawczych z województwa kujawsko pomorskiego.

W ramach projektu “Bezpieczne domy, przyjazne miasta” finansowanego ze środków Unii Europejskiej, będącego częścią Solid Ground międzynarodowej kampanii rzeczniczej Habitat for Humanity, którego celem jest poprawa dostępu do ziemi jako krok do uzyskania godnego miejsca do życia, przygotowano książeczki dla dzieci wraz ze scenariuszami zajęć, dedykowane przedszkolakom oraz uczniom klas I-II zwracające uwagę na kwestie mieszkaniowe.

W dniu 15.10.2020 r. odbyło się trzecie (w formie stacjonarnej) i już ostatnie spotkanie „Zespołu do spraw opracowania Strategii Polityki Społecznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego do roku 2030”.

Powiatowy Urząd Pracy w Rypinie  realizuje projekt pn.: „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie rypińskim (IV)".

W okresie od 1 stycznia 2019 r. do 30 czerwca 2021 r. Powiat Rypiński/Powiatowy Urząd Pracy w Rypinie realizuje projekt „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie rypińskim (IV)” w ramach Działania 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy, Osi priorytetowej I. Osoby młode na rynku pracy, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020.

Ogłoszenie w sprawie przystąpienia do opracowania projektu Strategii Polityki Społecznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego do roku 2030

W ramach projektu „Trampolina 2” odbędzie się konferencja metodyczna dla kuratorów sądowych z terenu województwa kujawsko-pomorskiego.

Statuetka

W dniach 16 - 18 września 2020 r. odbył się XI KONGRES KADRY ZARZĄDZAJĄCEJ MŁODZIEŻOWYCH OŚRODKÓW WYCHOWAWCZYCH. Jak co roku organizatorem spotkania było Młodzieżowe Centrum Edukacji i Readaptacji Społecznej w Goniądzu we współpracy z Ministerstwem Edukacji Narodowej i Ośrodkiem Rozwoju Edukacji w Warszawie.

 Biorący udział w spotkaniu

W dniach 29-30.08, 19-20.08, 03-04.09.2020 odbyły się ostatnie spotkania Powiatowych Zespołów Kooperacyjnych powiatów: nakielskiego, tucholskiego oraz inowrocławskiego województwa Kujawsko - Pomorskiego, które realizowane były w ramach projektu  „Kooperacja – efektywna i skuteczna".