Fundacja Ari Ari realizuje projekt dla osób niepełnosprawnych, mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego. To program specjalny, którego efektem będzie usamodzielnienie grupy kilkudziesięciu osób, z kluczowymi: praktyczną aktywizacją zawodową i społeczną.

W piątek 21 sierpnia 2020 roku rozpoczął działalność w Toruniu pierwszy pub spółdzielczy. Mieści się przy Rynku Staromiejskim 24, w miejscu, gdzie do niedawna funkcjonował bardzo popularny wśród torunian lokal „Grota”.

Ogłaszamy konkurs grantowy  na wsparcie dla domów pomocy społecznej z województwa kujawsko-pomorskiego w ramach projektu Pomagamy skutecznie . Szczegóły naboru – w ogłoszeniu o naborze.

 


„Wiedza – kompetencje – finanse. Wsparcie dla rozwoju podmiotów ekonomii społecznej” - to temat panelu, który będzie częścią tegorocznego WELCONOMY FORUM IN TORUŃ.

Do końca sierpnia trwa nabór wniosków do projektu „Bezpieczne WTZ i rehabilitacja społeczno-zawodowa osób z niepełnosprawnościami”.

Po kilku miesiącach przerwy swoją działalność wznowiły Młodzieżowe Centra. Uczestnicy znowu mogą korzystać z różnych form wsparcia w ramach projektu.

Wraz z rozpoczęciem wakacji letnich zakończyliśmy realizację II edycji działań projektowych w Młodzieżowych Ośrodkach Wychowawczych i w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii na terenie województwa kujawsko-pomorskiego.

Dotychczasowa realizacja projektu oraz pilotażu Modelu kooperacji instytucji działających na rzecz osób czy rodzin, który został wypracowany w ramach projektu Kooperacja efektywna i skuteczna” przebiegała sprawnie, prowadząc ostatecznie do podpisania porozumień i zawiązania Partnerskich Zespołów Kooperacyjnych oraz rozpoczęcia prac Gminnych Grup Kooperacji testujących Model z rodzinami.

Trwa rekrutacja do projektu Fundacji Partycypacji Społecznej i ROPS w Poznaniu „MOBILNY URZĘDNIK. POPRAWA DOSTĘPNOŚCI USŁUG PUBLICZNYCH DLA MIESZKAŃCÓW O SZCZEGÓLNYCH POTRZEBACH” – FAZA TESTOWANIA.  Jego celem jest wypracowanie modelu świadczenia usług publicznych przez pracowników samorządów gmin w miejscu zamieszkania klienta. Dotyczy to usług kierowanych do osób o szczególnych potrzebach – osób z niepełnosprawnościami oraz osób starszych.

1 lipca br. odbyło się zakończenie kursów Matematyki z robotyką w ramach projektu „ Rodzina w Centrum 2”.