Uczestnicy z Młodzieżowych Centrów chętnie korzystają z alternatywnych form spędzania czasu wolnego w ramach zajęć profilaktyczno-wychowawczych.

W dniach 19-21 kwietnia 2023 roku przedstawiciele Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Toruniu uczestniczyli w warsztatach dotyczących standardu usług mieszkalnictwa wspomaganego dla osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi, opracowanego i wdrożonego w ramach projektu pn. ,,Sami-Dzielni! Nowe standardy mieszkalnictwa wspomaganego dla osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi’’.

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej poszukuje innowacyjnych metod pracy z rodziną , w tym z osobami niepełnosprawnościami i w tym celu w dniu 21 kwietnia br. spotkaliśmy się z przedstawicielami Stowarzyszenia Ludzie Ludziom, którzy przedstawili nam metodę pracy Gentle Teaching.

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu serdecznie zaprasza na połączoną z warsztatami konferencję metodyczną poświęconą zdrowiu psychicznemu młodzieży przebywającej w placówkach zamkniętych.

W dniu 18 kwietnia 2023 r. w Bibliotece Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy miało miejsce spotkanie organizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu wraz z Kujawsko-Pomorską Delegaturą Obywatelskiego Parlamentu Seniorów, dotyczące realizacji projektu „Kujawsko-Pomorska Teleopieka”.

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu w ramach projektu RWC 3, skierowanego w szczególności do rodzin zastępczych oferuje szeroki wachlarz wsparcia rodzinom z województwa kujawsko-pomorskiego.

Fundacja Studio M6 zaprasza na kolejne spotkanie w ramach projektu PoMOCna kawa – tym razem we wtorek 18 kwietnia o godzinie 10.00.

1 kwietnia 2023 r. na Strzelnicy Godawach odbyło się integracyjne spotkanie uczestników Młodzieżowych Centrów z Barcina, Inowrocławia i Bydgoszczy w ramach projektu Trampolina 3. Uczestnicy przybyli na zaproszenie MC w Barcinie, które było organizatorem profesjonalnych zawodów strzeleckich.

Osoby z niepełnosprawnościami przebywające w Punkcie opieki przygotowują się do Wielkanocy. Pod okiem terapeutów tworzą kolorowe prace, które będą zdobiły pokoje podopiecznych w świątecznym czasie.

Blisko sześćdziesiąt osób wzięło udział w panelu dyskusyjnym pt. „Ekonomia społeczna w srebrnej gospodarce”, organizowanym przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu w ramach XXX Welconomy Forum in Toruń.