Szanowni Państwo, Drodzy Seniorzy oddajemy w Państwa ręce już siódme wydanie Informatora dla Seniora. Publikację o kujawsko-pomorskiej infrastrukturze pomocowej, zdrowotnej, edukacyjnej i kulturalnej dedykowanej osobom starszym, samotnym i niepełnosprawnym. Wyjątkowo tegoroczne wydanie zostało przygotowane w wersji elektronicznej.

Rusza trzecia edycja projektu partnerskiego pn. „Rodzina w Centrum 3” dzięki której otwierają się w województwie kujawsko-pomorskim nowe możliwości wsparcia i pomocy dla rodzin oraz dzieci i młodzieży borykającej się z problemem FASD czyli płodowym zespołem alkoholowym.

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu zaprasza do udziału w cyklu bezpłatnych, certyfikowanych szkoleń online dla personelu pielęgniarsko-opiekuńczego pt. „Opieka w domu pacjenta”, organizowanych przez Fundację TZMO „Razem Zmieniamy Świat”.

Pandemia Covid-19 wzmocniła przekonanie obywateli, że Unia Europejska jest właściwym miejscem do opracowywania skutecznych rozwiązań w walce z COVID-19 i jego skutkami.

W zamieszczonym załączniku umieszczono zmiany w regulaminie projektu „Aktywna Mama, aktywny Tata”, na podstawie §2 ust 1. oraz §3 ust.1 zarządzenia nr 5/2019 Dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Toruniu z dnia 6 maja 2019 roku.

W dniu 15 lutego 2021 roku w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, przekazano 16 instytucjom z regionu, zajmującym się wsparciem dla osób bezdomnych, łącznie 200 chroniących przed zimnem kurtko-śpiworów.

Miło nam poinformować, że z dniem 1 lutego 2021 r. w toruńskiej Fundacji „TAK dla Zdrowia”, 18 studentów Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu z kierunku pedagogika rozpoczęło swoje praktyki.

Powiatowy Urząd Pracy w Mogilnie realizuje projekt w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa I Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy – projekty konkursowe, Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Regionalne Biuro Doradcze Fundacji Polskiej Akademii Nauk realizuje projekt pn. „STRATEGOR. Opracowanie narzędzia do programowania strategicznego w obszarze przeciwdziałania ubóstwu i wykluczeniu społecznemu na poziomie lokalnym dla jednostek samorządu terytorialnego”.
Celem głównym projektu STRATEGOR jest dostosowanie strategii rozwiązywania problemów społecznych w zakresie planowania oraz zarządzania strategicznego w obszarze lokalnej polityki społecznej przez samorządy gminne w Polsce.

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Osi Priorytetowej II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działania 2.5 Skuteczna pomoc społeczna.

Realizatorem projektu w Polsce jest Fundacja Polskiej Akademii Nauk będący Liderem projektu przy współpracy z Ministerstwem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

W dniu 21 stycznia 2021 roku za pośrednictwem platformy Zoom odbyło się zdalne, VI spotkanie Wojewódzkiej Rady ds. Bezdomności i Wykluczenia Mieszkaniowego.