Grafika: https://pixabay.com/

Szanowni Państwo!

Informujemy, iż Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej opublikowało w Centralnej Aplikacji Statystycznej (CAS) formularz Ocena Zasobów Pomocy Społecznej za rok 2023.

„Wsparcie dzieci i młodzieży w kryzysie zdrowia psychicznego” tematem panelu organizowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu w ramach XXXI edycji Welconomy Forum in Toruń.

W dniu dzisiejszym odbyło się uroczyste podpisanie umowy partnerskiej na realizację projektu „Rodzina w centrum Etap I” . To już czwarta edycja projektu.

Ogólnopolska kampania poszukiwania kandydatów na rodziców zastępczych pt. "Już Jesteś?" to projekt  Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej oraz Fundacji „Edukacja z Wartościami”.

 

 

 

23 lutego obchodzony jest światowy dzień walki z depresją. Depresja należy do grupy zaburzeń afektywnych (nastroju), w których występuje m.in.:

Przez niemal rok na zlecenie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Toruniu, Uczelnia Korczaka  we współpracy z ekspertami Polskiego Towarzystwa Polityki Społecznej oraz firmą badawczą PBS, opracowywała: „Ogólnopolską diagnozą deinstytucjonalizacji usług społecznych na terenie 16 województw Polski".

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej ogłasza dla gmin konkursu „Wygrana Rodzina”, którego celem jest walka z dziedziczonym ubóstwem. Do rozdysponowania jest 40 mln zł z programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego (FERS) a wnioski o dofinansowanie można składać do 5 kwietnia 2024 r.

 

Zapraszamy osoby z grupy NEET (które nie pracują, nie uczą się, nie studiują i nie dokształcają się) w wieku 18-29 lat z województwa kujawsko-pomorskiego, chcące zdobyć praktyczne doświadczenie zawodowe podczas stażu u pracodawcy we Włoszech lub Hiszpanii, do udziału w projekcie „New Possibillities For NEETS – Nowe możliwości dla grupy NEET”. Pierwszy nabór formularzy rekrutacyjnych do projektu odbędzie się w terminie 29.01.2024-08.02.2024.

Szanowni Państwo!

Zapraszamy do zapoznania się ze wskaźnikami, obrazującymi pomoc  i integrację społeczną w gminach województwa kujawsko-pomorskiego w 2022 roku.

W dniach od 02 stycznia 2024 r. do 15 stycznia 2024 r. do godziny 12.00 trwa nabór uczestników w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych oraz w młodzieżowym ośrodku socjoterapii z województwa kujawsko-pomorskiego do projektu pn. „Wykluczenie – nie ma MOWy! 2 – etap I”.